Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideomotorisk apraksi

Hensikt: Bedre pasientens evne til å gjennomføre en handling/aktivitet i riktig rekkefølge

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Relevant for oppgaven


Beskrivelse av tiltaket

  • Først ledes/guides/fasiliteres pasienten gjennom hele aktiviteten helt fram til siste trinn
  • Neste repetisjon gjøres det samme, men pasienten får prøve seg alene på siste trinn
  • Gradvis introdusering av pasient-kontroll trinn for trinn ”baklengs”, helt til pasienten kan gjennomføre aktiviteten helt alene
  • For eksempel: Vaske hår – pasienten får hjelp til hele aktiviteten første gang dersom dette er nødvendig. Neste gang får pasienten hjelp til alt unntatt siste trinn av aktiviteten som kan være å tørke håret. Deretter får gradvis pasienten økt kontroll over større og større deler av de siste trinnene i aktiviteten – tørke håret, slå av dusjen, skylle ut shampo, massere inn shampoen, ha i shampo, sjekke temperaturen på vannet, slå på dusjen og så videre helt til pasienten gjennomfører hele aktiviteten selvstendig.

Referanser

Jackson T: Dyspraxia: guidelines for intervention. British Journal of Occupational Therapy 62: 321-326, 1999 Nevner tiltaket, men refererer ikke til evidens for effekt av tiltaket.

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996 Nevner tiltaket, men refererer ikke til evidens for effekt av tiltaket.