Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideasjonell og ideomotorisk apraksi

Hensikt: Bedre pasienters mulighet til å utføre kontrollerte og målrettede handlinger i riktig rekkefølge og i riktig kontekst ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitets- g deltagelsesnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Avhengig av situasjonen

Beskrivelse av tiltaket

  • Å benytte rytme i en aktivitet kan stimulere både motorikk og plan for aktiviteten
  • Å synge enkle og kjente sanger med tydelig rytme under utførelse av aktiviteter kan hjelpe utførelsen, flere sanger har aktivitetsbeskrivende tekster: ”Jeg gikk meg over sjø og land…”, ”så gjør vi så når vi vasker vårt gulv…”, ”hode, skulder, kne og tå…” med flere
  • For den som ikke føler seg trygg på egen sangstemme kan rytmisk instrumental musikk i bakgrunnen være understøttende, eventuelt musikk som pasienten har vært glad i og som motiverer til aktivitet
  • Rytme, sang eller musikk kan brukes for å igangsette de fleste aktiviteter, som for eksempel å gå, pusse tenner, kle på seg, reise seg opp fra stol og lignende. Musikk kan også brukes med beroligende hensikt, for trygghet eller avspenning.

Tilleggsinformasjon

Gammeltoft (2005, personlig meddelelse) anbefaler at man er varsom ved valg av musikk, prøv å finne musikk som pasienten har et forhold til fra tidligere og som kan motivere pasienten til aktivitet og deltakelse.

Referanser/evidens

Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En sansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005 Beskriver bruk av sang, rytme og musikk som tiltak ved apraksi, men refererer ikke til evidens for effekt av tiltaket.

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996 Nevner tiltaket, men refererer ikke til evidens for effekt av tiltaket.