Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideomotorisk apraksi

Hensikt: Å redusere praktiske problemer som følge av apraksi. Bedre motorisk kontroll i aktiviteter og handlinger. Trene problemløsning i praktiske situasjoner.

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Avhengig av situasjonen


Beskrivelse av tiltaket

  • Gi pasienten god tid til å utføre aktiviteten og la ham/henne prøve seg aktivt på å løse problemene
  • Bruk enkle arbeidsoppgaver og enkelt utstyr til pasienter med stor motorisk apraksi – sørg for at det er stort og solid slik at det ikke går i stykker, samt unngå spisse og skarpe gjenstander
  • Dersom pasienten deltar for eksempel på kjøkkenet kan det være aktuelt at terapeut/personalet gjør store deler av oppgaven til å begynne med, men at pasienten guides gjennom en del av oppgavene og får jobbe spesifikt med en større men enkel del av oppgaven – piske egg, kna deig, vaske plastikkboller, tørke av bord, vanne blomster etc. Lag rom for at det blir en del søl underveis
  • La pasienten få prøve seg på den enkleste oppgaven først; ved påkledning er det enklest å kle av seg – involver pasienten aktivt i avkledningen først

Referanser/evidens

Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En sansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005

  • Beskriver tiltaket, men ikke evidens for effekt av tiltaket.


Walker CM, Sunderland A, Sharma J og Walker MF: The impact of cognitive impairment on upper body dressing difficulties after stroke: a video analysis of patterns of recovery. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 75: 43-48, 2004

  • n=30 slagpasienter. Videoanalyse av påkledning – polotrøye. Apraktiske pasienter viste stor grad av disorganisert påkledningstrategi – kler på ikke-paretisk arm først. Andre feil strategier forbundet med visuospatielle problemer. Anbefaler å fokusere på kompensatoriske strategier – men beskriver ikke hva disse går ut på. Nevner fysisk og verbal fasilitering/prompting.