Fagområder inndelt etter diagnose

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk

Fagområder innen rehabilitering i Norge

Rehabilitering er i økende grad et tilbud som favner vidt. Tidligere forskjeller mellom medisinsk og sosial rehabilitering, somatikk og psykisk helse blir stadig mer utvisket.

Like fullt er store deler av tilbudet, særlig i spesialisthelsetjenesten spesifikt for en bestemt type diagnosegruppe.

Avtalene som Helse sør-øst har[1] med private rehabiliteringsinstitusjoner følger denne oversikten:

  • A: Brudd og slitasjeskader i skjelettet
  • B: Revmatologiske sykdommer
  • C: Amputasjoner av underekstremiteter
  • D: CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati
  • E: Kreftrehabilitering
  • F: Hjerneskaderehabilitering innen Helse Sør-Øst
  • G: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
  • H: Hjertesykdommer
  • I: Lungesykdommer - lungerehabilitering
  • J: Kronisk muskel- og bløtdelssmerte
  • K: Sykelig overvekt
  • L: Diabetes
  • M: Alvorlig grad av sanseforstyrrelser
  • N: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning
  • O: Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling
  • R: Arbeidsrettet rehabilitering


Lenker:

Helse Midt -private institusjoner: [2]. Dessuten finnes rehabilitering i ulike avdelinger på alle Helseforetak i Helse Midt (St Olav f eks), men det finnes per 2016 ingen oversikt på nett. [3]

Rehabilitering for ulike pasientgrupper i Helse Nord [4]

Helse sør-øst[5]

Helse Vest [6]