Åpne hovedmenyen

Oppgave

Fra Helse Sør-Østs nettsider (datert 18.01.2015):

"Fagråd for rehabilitering er etablert for å gi innspill til utarbeidelse av regionale strategier. Fagrådet anses som midlertidig og vil ha et avgrenset mandat som vil utgjøre et strategisk forarbeid for eventuelt senere faste fagråd."

http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/planverk_/fagrad_/Sider/Fagråd-rehabilitering.aspx

Medlemmer

2015

Fagrådets arbeid ledes av Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

 • Akershus universitetssykehus HF
  • Tormod Fladby (Avd.sjef Nevroklinikken)
 • Brukerrepresentanter
  • Berit Denstad (Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF)
  • Bjørn Erik Moen
 • Hamar kommune
  • Ingerid von Krogh (Leder ergoterapi og dagsenter, Hamar kommune)
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
  • Ole-Jakob Dyrnes (Daglig leder v/Steffensrud Rehabiliteringssenter AS)
 • Helse Sør Øst RHF
  • Tove Otterstad
 • Høgskolen i Buskerud
  • Grethe Eilertsen (1. amanuensis Høgskolen i Buskerud)
 • Kristiansand kommune
  • Ellen Torgersen (Virksomhetsleder service og forvaltning)
 • Oslo universitetssykehus HF
  • Nada Andelic (Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering)
 • Private sykehus med driftsavtale
  • Hans Christian Gulseth (Avdelingsoverlege, revmatologisk, avd. Betanien Hospital)
 • Sunnaas sykehus HF
  • Birgitte Dahl (Leder for Kompetanseenheten – Referent fagråd rehabilitering)
  • Jan Egil Nordvik (Leder av Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering)
  • Kirsten Sæther (Samhandlingssjef)
  • Thomas Glott (Klinikkoverlege)
 • Sykehuset Telemark HF
  • Gro Elisabeth Aasland (Seksjonsleder)
 • Sykehuset i Vestfold HF
  • Hans Johansen (Kysthospitalet)
 • Sykehuset Innlandet HF
  • Jan Erik Mæhlum (Divisjon for rehabilitering og habilitering)
  • Ian Gustad (Ass. Avdelingssjef; Avd. for Fysikalsk medisin og Rehabilitering)
 • Sørlandet sykehus HF
  • Richard Nilsen (overlege)
  • Anne Kari Thomassen (Avdelingsleder, AFR)
 • Vestre Viken HF
  • Anne Froholdt (Avd. overlege, Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering)