Fatigue

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk

Fatigue (uttales fa-TIG) betyr trettbarhet eller utmattelse. (OBS: det skrives IKKE fatique med Q - unntatt på fransk)

Forekommer ikke bare med CFS/ME, men også ofte etter kreftbehandling (cellegift eller strålebehandlet),samt etter hodeskade, hjerneslag, MS/Parkinson, HIV...

Fatigue ved kronisk utmattelses-ubehag (CFS/ME)

Utmattelse over lengre perioder sammen med kraftig ubehag etter aktivitet inngår som en del av symptombildet ved CFS/ME Chronic Fatigue Syndrome/ Myo-Encelopathy. CFS/ME har internasjonalt endret navn til SEID, Systemic Exertion Intolerance Disease http://me-pedia.org/wiki/Systemic_Exertion_Intolerance_Disease Betyr vel noe sånt som Systemisk anstrengelses-ubehag sykdom

Fatigue ved kreftsykdom

Fatigue er en vanlig bivirkning til strålebehandling eller cellegiftbehandling mot kreft. Oppstår ofte som en seneffekt etter avsluttet behandling.

Fatigue og rehabilitering

Rehabilitering ved fatigue lykkes best når man tar individuelle hensyn. Moderat fysisk aktivitet hjelper, mens for hard aktivitet forverrer utmattelse for opptil flere dager. De som er vant til aktivitet og trening må begrense seg mer enn de tror er nødvendig, mens mer passive personer kan trenge et strukturert aktivitetsprogram med forsiktig progresjon. Det er uheldig å gå glipp av alle de positive helse-effektene som trening og aktivitet kan gi fordi man er alt for begrenset av fatigue.

Behandling

  • Medikament
  • Fysisk aktivitet (ikke for mye, og gradvis økning over tid)
  • Belønningsforsterkning. - (belønning for innsats/ mestringsopplevelse er forsket på og reduserer selvrapportert fatigue ved MS. -ikke forsket på andre per 2015. Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22723570

Lenker til gode nettsider

Lenker er ferskvare - gjør gjerne ditt eget søk - disse er hentet inn i september 2017:

Fatigue

Informasjon for fagpersoner:

Retningslinjer:

Fatigue er i mindre grad nevnt i flere retningslinjer, f eks nytt utkast til Hjerneslag retningslinje.  

Erfaringsdeling fra pasienter:

 

Informasjon til pasienter

Skåringsverktøy:

Flere PROMIS skjema kommer på norsk, og finnes allerede i PROFIL 57 (Søvn, Smerte, Angst, Depresjon, Sosial funksjon) Følg med på www.sunnaas.no/rkr