For hvem: Alle

Hensikt: Mestringserfaring; Glede og inspirasjon, motivasjon til aktivitet og deltakelse; Generell kondisjons-, styrke- og koordinasjonstrening; Sosial deltakelse og samhandling

ICF-nivå: Kroppsfunksjon, aktivitetsnivå og deltakelse

Involverte faggrupper: Idrettspedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, assistent, pleiere

Utstyr: Avhengig av aktivitet


Beskrivelse av tiltaket

  • Gåturer
  • Sykkelturer
  • Skiturer

Tilleggsinformasjon

Aktivitet tilpasses interesser og funksjonsnivå til den enkelte pasient

Referanser/evidens

Thomas M: The potential unlimited programme: an outdoor experiential education and group work approach that facilitates adjustment to brain injury. Brain Injury 18: 1271-1286, 2004

Personer med ervervet hjerneskade (n=14), ca 6 mnd etter skade (±4,54) i gruppeprogram med friluftsliv og utendørs aktiviteter som klatring, caving, rappellering, rafting, vandring i skog/fjell og camping samt gruppesamlinger med samtaler som oppfølging. Vesentlig bedring i livskvalitet, bedring av selvinnsikt.