Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideomotorisk apraksi.

Hensikt: Bedre evne til å utføre oppgaver eller aktiviteter på oppfordring

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Situasjonsavhengig, bruk av utstyr som er relevant for aktiviteten.


Beskrivelse av tiltaket

  • Vis oppgaven i stedet for å gi verbal instruksjon; hvordan gre håret, pusse tenner, bruke bestikk osv. Be pasienten imitere deg: ”Gjør som jeg gjør nå…”
  • Bruk av relevante objekter i forhold til oppgaven; kam, tannbørste, kniv, gaffel, skje osv.
  • Gjennomfør oppgavene i riktig kontekst og til relevant tid på dagen; tannpuss trenes ved morgen- og kveldsstell, bruk av bestikk i spisesituasjoner osv.

Referanser/evidens

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996

  • Hevder at pasienter med ideomotorisk apraksi kan bedre sin evne til å utføre oppgaver på oppfordring ved å imitere utførelsen.

Smania N, Girardi F, Domenicali C, Lora E og Aglioti S: The rehabilitation of limb apraxia: a study in left-brain damaged patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 81: 379-388, 2000

  • Randomisert kontrollert studie, n=13 slagpasienter med ekstremitets-apraksi (annet navn for ideomotorisk apraksi), 6 i forsøksgruppe og 7 i kontroll. 3 x 50 min i uka, max 35 konsultasjoner. Forsøksgruppen gjennomgikk en tredelt imitasjons/mime-trening. Subjekter i forsøksgruppen hadde signifikant bedre prestasjoner og færre feil på retesting av ideasjonelle og ideomotoriske apraksitester etter gjennomført trening. Kontrollsubjekter hadde ikke signifikant endring i prestasjon. Få subjekter og tidkrevende metode. Mimer etter bilder og håndtegn; ikke i relevant kontekst.

Kristensen HK og Nielsen GE: Ergoterapi og hjerneskade. Aktiviteter i kognitiv rehabilitering. ISBN 87-7749-392-3. 2003

  • Imitasjon av bevegelse beskrives som et supplement til kompensatoriske tiltak ved apraksi. Erfaringsbasert kunnskap ligger til grunn for å velge en kombinasjon av visuelle, verbale og taktil-kinestetiske stimuli. Mye og variert informasjon skal danne det beste grunnlag for å planlegge og utføre en aktivitet.

Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felicetti T, Kneipp S, Ellmo W, Kalmar K, Giacino JT, Harley JP, Laatsch L, Morse PA, Catanese J: Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 86: 1681-1692, 2005

  • Anbefaler bruk av imitasjonstrening, på bakgrunn av resultater fra Smania et al (2000).