Åpne hovedmenyen

Innsikt blir av mange beskrevet som en kompleks funksjon som involverer integrering og bearbeiding av informasjon fra både ytre og indre erfaringer.

Innsikt blir av Toglia (2000) inndelt i to hovedkategorier:

  • Kunnskap om ens egne ferdigheter og evner
  • Kontinuerlig vurdering av utførelse og egne prestasjoner underveis i en aktivitet

Innsikt er en viktig forutsetning for at pasienten skal ha motivasjon og evne til å ta i bruk kompenserende strategier. Således beskrives det mange steder at innsikt er en kritisk faktor for effekten av rehabilitering og i forhold til funksjonsnivå i hverdagen (Chittum et al, 1996). Dirette (2002) viser også til mange studier som påpeker det samme. Gammeltoft (2005) beskriver pasienter som har et svært spesifikt utfall relatert til innsikt: anosognosi. Anosognosi er manglende erkjennelse av at man er syk eller manglende sykdomsinnsikt. Personer som har anosognosi vil ikke kunne erkjenne at man har utfall, verken fysiske eller kognitive, og vil også kunne produsere logiske forklaringer på hvorfor man for eksempel har slappe pareser i en arm (armen har dovnet bort fordi man lå litt forkjært i natt) eller hvorfor man ikke finner fram på avdelingen (jeg er jo helt ny her og det er så mange korridorer…).

Manglende innsikt kan oppstå som konsekvens av en ren organisk skade etter en ervervet hjerneskade, eller som en psykisk forsvarsmekanisme (benektning). Ulike modeller forklarer nedsatt innsikt med fronto-temporale skader med påvirkning på hukommelse og eksekutive funksjoner (Noè et al 2005).

Innsikt har stort sett blitt undersøkt ved å bruke selv-raporterings skjemaer, hvor pasientens gradering egen funksjonsevne har blitt sammenlignet med resultater/mål som er utført av fagpersoner. En av de mest dokumenterte slike måleinstrumentene er: ”patient competency rating scale” Noè et al (2005).

Tiltak

  • Aktiviteter som er selvkontrollerende - Gi pasienten mulighet til å vurdere egen aktivitetsutførelse og grad av mestring i den hensikt å bedre selvinnsikten
  • Besøksbok - Lage en kontinuerlig oppdatert oversikt over aktiviteter gjennom dagen, besøk og opplevelser. Informasjon til pasient, pårørende og personale. Utgangspunkt for å arbeide med innsikt, hukommelse og orientering.
  • Feedback, konfrontasjon, samtale - Oppnå erkjennelse og forståelse for egen funksjonsevne og grad av mestring. Få pasienten til å se behov for tiltak
  • Hjemmepermisjon - La personen oppleve egen funksjonsevne i eget hjemmemiljø, med de krav til funksjon som er der
  • Prosessdagbok - Bedre evne til å orientere seg for tid, sted og situasjon. Gi innsikt i egen situasjon og konsekvenser av situasjonen. Systematisk oversikt over en langvarig rehabiliteringsprosess.
  • Videofeedback - La pasienten visuelt få oppleve egen aktivitetsutførelse og mestring. Se seg selv utenfra.

Referanser

Chittum WR, Johnson K, Chittum JM, Guercio JM og McMorrow MJ: Road to awareness: an individualized training package for increasing knowledge and comprehension of personal deficits in persons with acquired brain injury. Brain Injury 10: 763-776, 1996

Dirette D: The development of awareness and the use of compensatory strategies for cognitive deficits. Brain Injury 16: 861-871, 2002 Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En s ansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005

Kristensen HK og Nielsen GE: Ergoterapi og hjerneskade. Aktiviteter i kognitiv rehabilitering. ISBN 87-7749-392-3. 2003

Kristiansen G og Dihle AK: HOTIS. Sunnaas sykehus, 1998. Ikke publisert materiale.

Noé E, Ferri J, Caballero MC, Villodre R, Sanchez A og Chirivella J: Self-awareness after acquired brain injury. Predictors and rehabilitation. Journal of Neurology 252: 168-175, 2005

Schlund MW: Self awareness: effects of feedback and review on verbal self reports and remembering following brain injury. Brain Injury 13: 375-380, 1999

Sæther K, Krogstad JM og Dihle AK: Prosessbok, et av behandlingsverktøyene ved Hodeskadeseksjonen, Sunnaas Sykehus, 1997. Ikke publisert materiale.

Tham K og Tegnér R: Video feedback in the rehabilitation of patients with unilateral neglect. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78: 410-413, 1997

Toglia JP: Understanding awareness deficits following brain injury. NeuroRehabilitation. 2000;15(1):57-70. Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and reatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996