For hvem: Alle

Hensikt: Bedre generelt funksjonsnivå; Stimulere læring og hukommelse

ICF-nivå: Kroppsfunksjon

Involverte faggrupper: Idrettspedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, assistent

Utstyr: Avhengig av valgt aktivitet: Treningstøy, joggesko, sykkel, ergometersykkel, armergometer, tredemølle, kajakk, kano, staver, badetøy


Beskrivelse av tiltaket

Kondisjonstrening generelt i alle former kan bidra til å støtte og forbedre kognitive funksjoner.

All utholdenhetskrevende aktivitet vil være gunstig, som for eksempel:

 • svømming
 • løping/jogging
 • kajakk/kano-padling
 • roing
 • sykling
 • gåing
 • dans
 • og så videre…

Her gjelder prinsipper fra treningslære: intervalltrening, langkjøring, fartslek og så videre.


Kondisjonstrening kombinert med spatiell læring og utfordring av hukommelse:

 • Hinderløype
 • Orientering – finne fram fra A til B osv
 • Legge merke til objekter og strukturer langs løype, spørre om disse etter gjennomført runde
 • Løse matematiske oppgaver mens man trener på tredemølle, ergometersykkel, armergometersykkel og lignende

Tilleggsinformasjon

Fysisk aktivitet og kondisjonstrening spesielt har generell positiv innvirkning på kognitiv funksjon.

Referanser/evidens

Gómez-Pinilla F, So V og Kesslak JP: Spatial learning and physical activity contribute to the induction of fibroblast growth factor: neural substrates for increased cognition associated with exercise. Neuroscience 85: 53-61, 1998

Kleim JA, Jones TA og Schallert T: Motor enrichment and the induction of plasticity before or after brain injury. Neurochemical Research 28: 1757-1769, 2003

Vaynman S, Ying Z og Gomez-Pinilla F: Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. European Journal of Neurosciences 20: 2580-2590, 2004

Will B, Galani R, Kelche C og Rosenzweig MR: Recovery from brain injury in animals: relative efficacy of environmental enrichment, physical exercise or formal training (1990-2002). Progress in Neurobiology 72: 167-182, 2004

Dyreforsøk (hovedsakelig rotter) har vist positiv effekt av fysisk aktivitet på kognitive funksjoner. Kondisjonstrening kombinert med spatiell læring og utfordring av hukommelsen øker produksjon av neurale substrater i hippocampus og lillehjerne som er viktige for motorisk læring og hukommelse (stimulerer til økt synapsedannelse og fasilitering av synapseaktivitet – dvs. flere kontakter mellom nerveceller og raskere beskjeder fra celle til celle = læring). Det kan se ut til at moderat fysisk aktivitet og intervall trening kan være mer effektivt enn langvarig intensiv fysisk aktivitet. Aktiviteter som krever læring er bedre enn repetitiv trening når det gjelder å forbedre motorisk funksjon og prestasjon, og bedrer også hukommelse og problemløsningsevne. Beriket miljø kan være ytterligere et tiltak som forsterker lærings og hukommelseseffekt ved at det inkluderer en sosial komponent til fysisk aktivitet og trening.

Grealy MA, Johnson DA og Rushton SK: Improving cognitive function after brain injury: the use of exercise and virtual reality. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 80: 661-667, 1999

Kombinasjon av ergometersykling og VR-løype i 4 uker hos pasienter (n=13) med TBI hadde signifikant bedre funksjon på tall symboler, verbale og visuelle lærings oppgaver enn kontrollgruppen. Moderat trening: 25 min 3 x ukentlig, 10-12 på Borg Skala. En enkelt gang med ergometersykkel og VR (n= 13) – signifikant redusert reaksjonstid og bevegelsestid. Studiet vektlegger stimulerende interaksjon som mulig årsak til resultatene, det engasjerer og bidrar til mulighet for å integrere fysiske og kognitive oppgaver.

Fabre C, Chamari K, Mucci P, Massé-Biron J og Prefault C: Improvement of cognitive function by mental and/or individualized aerobic training in healthy elderly subjects. International Journal of Sports Medicine 23: 415-421, 2002 Friske eldre har signifikant bedring i logisk minne, minne kvotient og paret assosiert læring ved 2 mnd utholdenhetstrening, 2 mnd mental trening eller ved en kombinasjon av de to i 2 mnd. Kombinasjonen har vesentlig bedre effekt enn de to andre treningsmodellene alene. Overvåket trening 2 x 60 min pr uke i 2 mnd. Gange – jogging – løping, individuelt tilpasset. 5 min oppvarming (tøyning og langsom gange), 45 min intervall trening (rask gange/jobbing) og 10 min nedkjøling. Utendørs trening på 400m friidrettsbane.

Gordon NF, Gulanick M, Costa F, Fletcher G, Franklin BA, Roth EJ og Shephard T: An American Heart Association scientific statement from the council on clinical cardiology, subcommittee on exercise, cardiac rehabilitation, and prevention; the council on cardiovascular nursing, the council on nutrition, physical activity and metabolism; and the stroke council. Stroke 35: 1230-1240, 2004 Litteraturgjennomgang for slagpasienter vedrørende fysisk aktivitet. Utholdenhetstrening og styrketrening (eksentrisk) anbefales for de aller fleste slagpasienter. Ikke vurdert effekt av fysisk aktivitet på kognitiv funksjon. Kognitive utfall kun nevnt i forhold til at det kan stille større krav til tilrettelegging av aktiviteten.