Åpne hovedmenyen

Kreftrehabilitering er en forskningsbasert tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kreft.

Målet er å redusere symptom, bedre funksjon, å gi deltakere større kontroll over egen tilstand, og redusere helsetjenestekostnader.

Definisjoner

Behandlingstilbud

Tilbud i Helse Sør Øst:

(Montebellosenteret - ikke HSØ)

Kreftforeningens rehabiliteringssatsning

Forskning og fagstoff

Relevante nettressurser eller offentlige dokumenter

Helsedirektoratet 2017: Faglige råd for senskader etter kreftbehandling [1]


Referanser