Åpne hovedmenyen

For hvem: Personer med redusert evne til å kle på seg på grunn av apraksi

Hensikt: Forenkle klesplaggene slik at det er lettere å i finne hva som er opp, ned, bak og fram

ICF-nivå: Aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Pleiere, ergoterapeuter

Utstyr: Merkelapper eller ulikt fargede lapper


Beskrivelse av tiltaket

  • Merk de klesplaggene hvor pasienten har vanskeligheter med å orientere seg
  • Merk retningen på plaggene: opp, ned, bak, fram
  • Vær bevisst på å bruke de merkene og kjennetegnene som er på klesplaggene i utgangspunktet. Eksempel, bruke merkelapp i halsen på t-skjorta for å finne bak- og framsiden
  • Bruk gjerne farger som markering (men ikke hos pasienter som er fargeblind eller har fargeagnosi)

Referanser/evidens

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996

  • Beskriver tiltaket, refererer ingen evidens eller forskning som sier noe om effekten av tiltaket