Åpne hovedmenyen

Praktisk informasjon

org.nr.

Kontakt informasjon

 • Telefon: 64 00 38 10
 • E-post: post@eiksaasen.no
 • Adresse: Rektor Wolans vei 11, 1474 Nordbyhagen
 • Nettside: www.nks-helsehus.no [1]

Rehabiliteringstilbud

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold til personer med MS (Multippel Sklerose) og beslektede progredierende nevrologiske tilstander i fremskreden fase.

Henvisningsprosedyre

Det kan søkes om opphold enten via fastlege og RKE (regional koordinerende enhet) eller direkte fra nevrolog/sykehus . Søknader behandles på ukentlige inntaksmøter.

Funksjonsnivå

Vi har tilbud til pasienter med alt fra noe til stort behov for assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. Institusjonen har takheis på rom, forflytningshjelpemidler ellers og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Varighet av opphold

Rehabiliterings/vurderingsopphold a 2-6 uker, gjennomsnittlig tre ukers opphold

Ankomst og beliggenhet

NKS Helsehus Akershus as ligger vis a vis Akershus Universitetssykehus (Ahus) på Lørenskog.

Funksjons og symptomrelatert program

Forskning

Organisasjonen

Ledelse

 • Daglig leder: Monica Holst

e-post: monica@nks-helsehus.no

 • Avdelingsleder: Eldbjørg Valland Flotve

e-post: eldbjorg@eiksaasen.no

Styret

 • Styreleder: John Eivind Jensen
 • Nestleder: Mette Kalve
 • Styremedlem: Dag Terje Finnbakk
 • Styremedlem: Gudrun Hauknes
 • Styremedlem: Marit Ullern
 • Styremedlem: Sidsel Melander