Åpne hovedmenyen

Neglekt kan beskrives som tilstand hvor man har redusert evne til å motta og behandle sansestimuli fra omgivelsene eller egen kropp. Dette vil være for sansestimuli fra motsatt side av hvor hjerneskaden har oppstått, og fortrinnsvis oppstå ved høyresidige hjerneskader (Zoltan 1996, Pierce & Buxbaum, 2002). Dette forklares blant annet ved at det er høyre hjernehalvdel som har den overordnede funksjon i forhold til romlig (spatiell) oppmerksomhet. I de tilfellene hvor neglekt opptrer ved venstresidige hjerneskader, er den ofte mindre alvorlig og forsvinner ofte etter kort tid (Gammeltoft 2005).

Neglekt relateres til oppmerksomhetsevnen og man opplever derfor at pasienter med neglekt kan ha redusert oppmerksomhet for taktile, visuelle eller auditive stimuli fra venstre side (ved høyresidig hjerneskade).

I metodebeskrivelsen benytter vi begrepene taktil neglekt, visuell neglekt, auditiv neglekt og motorisk neglekt. Ved motorisk neglekt bruker pasienten den affiserte side mindre spontant, selv om funksjon i armen og benet er bevart.

I følge Pierce og Buxbaum (2002) varierer hyppigheten av hvor ofte neglekt forekommer ved høyresidige hjerneskader i ulike studier. Det vises til alt fra 13 % til 81 %, utfra hvordan studiene er utformet. Det som derimot viser seg mer entydig er at neglekt har en signifikant påvirkning på rehabiliteringsforløpet og utfallet av dette. Studier viser at pasienter med neglekt har dårligere prognose i forhold til egenmestring av daglige aktiviteter enn pasienter uten (Pierce & Buxbaum, 2002).


Tiltak

 • Approksimering - Tilføre sanseimpulser fra affisert kroppshalvdel. Bedre kroppsoppfattelse.
 • Bevisstgjøring av neglekt - Øke pasientens forståelse for sin neglekt; hvordan det påvirker aktivitetsutførelsen og hvordan man kan trene og kompensere for dette
 • Børsting - Tilføre sanseimpulser fra affisert kroppshalvdel. Bedre kroppsoppfattelsen
 • Daglige aktiviteter med fokus på visuell oppmerksomhet mot affisert side - Øke oppmerksomheten for sansestimuli fra affisert side. Trene visuelle scanning teknikker i praktiske situasjoner
 • Fyrtårnstrategien - Øke oppmerksomhet mot neglisjert visuelt område gjennom å bruke en visuell forestillingsstrategi
 • Gjenstand plassert på affisert side - Øke oppmerksomhet for sanseinntrykk fra affisert side
 • Hemiblindende briller - Å undertrykke visuelle input fra ”frisk” del av synsområdet, for å øke øyebevegleser mot affisert side. Redusere ubalansen i den spatielle representasjonen.
 • Håndleding/guiding/fasilitering - Gi bevegelseserfaring. Gi sanseinformasjon til affisert side i naturlige situasjoner.
 • Kansellering - Å øke oppmerksomheten mot stimuli i synsfelt
 • Kroppsruller på matte - Taktil og proprioseptiv stimulering, erfaring av neglisjert kroppsdel eller kroppshalvdel gjennom berøring, trykk og bevegelse. Bevisstgjøring av neglisjert kropps(halv)del
 • Opposite limb activation - Øke oppmerksomheten på sanseinntrykk fra affisert side gjennom aktiv bruk av affisert kroppshalvdel
 • Sanseinformasjon fra affisert side - Øke oppmerksomhet for sanseinntrykk fra affisert side gjennom å øke mengden av sanseinformasjon pasienten får fra affisert side. I tillegg begrense mengden sanseinntrykk fra ”frisk” side i bestemte situasjoner.
 • Video feedback - Øke pasientens forståelse for sin neglekt; hvordan det påvirker aktivitetsutførelsen og hvordan man kan trene og kompensere for dette
 • Visuell scanning - Å øke oppmerksomheten mot stimuli i det neglisjerte området gjennom bevisst fokus på å orientere seg mot dette

Referanser

Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En sansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005

Pierce SR og Buxbaum LJ: Treatments of unilateral neglect: a review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 83: 256-268, 2002

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996