Åpne hovedmenyen

Evne til å orientere seg i rom og retning er av svært stor praktisk betydning. Denne funksjonen medfører at vi er i stand til å kle på oss klær riktig vei, finne fram inne i hjemmet vårt, kan finne fram til barnehage, skole, jobb, butikken og hjem igjen, mestre trafikk, kunne finne fram på et ukjent sted ved hjelp av kart og kompass, og at vi er i stand til å skjelne mellom gjenstander som står nær, lang unna, foran, bak, over, under og ved siden av andre gjenstander.

Forstyrrelser av evnen til å orientere seg i forhold til rom og retning skyldes som oftest skader i høyre hemisfære av hjernen, og kan gi problemer med å oppfatte form, rom, retningsforhold og størrelse (Krogstad 2001). Syn og persepsjon av synsinntrykk er en svært viktig komponent i evnen til å registrere rom og retningsforhold. Å forholde seg til rom og retning innebærer evne til å orientere seg etter koordinater og visuelle loddlinjer, eller synlige referansepunkter i omgivelsene (Gammeltoft 2005), men også andre referanser som for eksempel tyngdekraft og propriosepsjon kan være viktig.

Utfall i orientering for rom og retning kan gi seg utslag i manglende topografisk orientering – det vil si nedsatt evne til å finne fram på kart eller ved hjelp av kart (Gammeltoft 2005, Del Grosso Destrieri et al 2002), nedsatt evne til å forstå eller tolke analoge klokker, nedsatt evne til å skrive (skriver setninger over hverandre – klarer ikke å lage linjer), man kan dulte inn i dørkarmer, bomme på trappetrinn, snuble og falle fordi man ikke klarer å beregne avstander og ha problemer med å mestre daglige aktiviteter.


Tiltak

  • Finne frem selvstendig - Å kunne orientere seg i hjemmet, på jobb, på bostedet, i byen, i butikken
  • Kondisjonstrening - Bedre generelt funksjonsnivå. Bedre evne til å finne fram, orientere seg i nærmiljø. Stimulere læring og hukommelse
  • Merking av klær - Forenkle klesplaggene slik at det er lettere å i finne hva som er opp, ned, bak og fram
  • Merking av omgivelser - Gjøre omgivelsene enklere å orientere seg i
  • To- og tredimensjonal konstruksjon - Bedre evne til å lage strukturer/geometriske figurer Gi sanseinformasjon om struktur og konstruksjon for bedre integrasjon av tilgjengelig informasjon
  • Veibeskrivelse - Hjelpe pasienten til å finne fram inne på rommet, i hjemmet, på jobb, i nærmiljøet, på sykehuset

Referanser

Del Grosso Destreri N, Farina E, Calabrese E, Pinardi G, Imbornone E og Mariani C: Frontal impairment and confabulation after herpes simplex encephalitis: a case report. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 83: 423-426, 2002

Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En sansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005

Krogstad JM: ”Hva er ervervet hjerneskade?” KReSS. 4. utgave, 2. opplag, ISBN 82-91841-09-8, 2001