PTØ Norge
[[Fil:
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
|210x300px|]]
TypeBrukerstyrt organisasjon
Org.nummer976 724 895
Stiftet1990
HovedkontorHedmark Næringspark Bygg 8, 2312 Ottestad
Lokale leddPTØ-Senteret Hamar

PTØ-Senteret Stavanger

PTØ-Senteret Ski

PTØ-Senteret Trondheim
FokusIntensiv motorisk trening / Fysikalsk medisinsk rehabilitering
MetodePetö-metoden
EierPTØ Norge
MottoVi ser muligheter der andre ser begrensninger
Nettsidewww.pto-norge.no


Praktisk informasjon

Org.nr 976 724 895

Kontaktinformasjon

PTØ Norge sine sentra

Ankomst og beliggenhet

Hovedadministrasjonen i PTØ Norge ligger i Stange kommune i nærhet til Hamar. Senteret ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon. Veianvisning til Hedmark Næringspark er skiltet fra avkjøring fra E6 ved Ottestad. Inne i Hedmark Næringspark er det skiltet til PTØ-Senteret.

Rehabiliteringstilbud

I tillegg til rehabiliteringstilbudene ved helseforetakene i regionen har Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF inngått samarbeidsavtaler om rehabiliteringstjenester med private rehabiliteringsinstitusjoner.

I hht samarbeisavtalene mellom de regionale helseforetakene og PTØ Norge skal PTØ-Sentrene levere rehabiliteringstjenester til barn, ungdom og yngre voksne med bla. skader i sentralnervesystemet (Cerebral Parese eller lignende tilstander) som påvirker bevegelse. Tilstanden er diagnoseuavhengig, men vesentlig etter store traumer, og ved nevrologiske tilstander, medfødt og ervervede.

Her finner dere oversikt over vårt tilbud i Helse Sør-Øst RHF, i Helse Vest RHF og i Helse Midt-Norge RHF

Ved vårt senter i Stavanger PTØ-Senteret Stavanger dekkes treningstilbudet til voksne med Parkinson, MS, slag og hodeskader av Helse Vest RHF.

Henvisningsprosedyre

Alle som får treningstilbud hos PTØ-Sentrene skal ha gyldig henvisning. Henvisning fra spesialist på sykehus skal sendes direkte til PTØ-Sentrene. Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes til de ulike koordinerende enhetene ved

Funksjon- og symptomrelaterte program

Helse Sør-Øst RHF avtalen

1 N: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud:

Målgruppen er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

2 N: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, individuelt gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud:

Målgruppen er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

3 N: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18 - 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud:

Målgruppen er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

4 N: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, unge voksne 18 - 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud:

Målgruppen er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

Helse Vest RHF avtalen

PTØ-Senteret Stavanger har eit dagtilbod på 1-3 timar først og fremst for barn og unge med medfødde, erverva eller progressive sjukdommar i sentralnervesystemet (ICD 10 Kap. VI Sjukdommar i nervesystemet). Senteret gir også eit avgrensa tilbod til vaksne med slike sjukdommar

Helse Midt-Norge RHF avtalen

Habiliteringstjenester til barn, ungdom og yngre voksne med skader i sentralnervesystemet (CP eller lignende tilstander) som påvirker bevegelse

Forskning

Styret

PTØ Norges styre består av foreldre og evt. fagpersoner, samt en ansattrepresentant. Styreleder, ansattrepresentant og varamedlemmer er på valg hvert år, mens de andre velges for to år om gangen. I perioden 2015/2016 sitter følgende personer i PTØ Norge sitt styre:

  • Tor Inge Martinsen – Styreleder [tim@tima.no]
  • Solfrid Lillemo - Nestleder [sollill@live.no]
  • Arne Christian Folmer [arne.folmer@gmail.com]
  • Kristin Sander Viken [kristinsander8@hotmail.com]
  • Inger-Marie Brinchmann [inger_marie_b@hotmail.com]
  • Zsuzsanna Fenyö - Ansattrepresentant [zsuzsi@pto-senteret.no]