Åpne hovedmenyen

Problemløsning er en sammensatt funksjon, og som en del av samlebegrepet ”eksekutive funksjoner” er den vanskelig å operasjonalisere og definere. Evne til problemløsning er ikke en enkeltstående ferdighet, men kan beskrives som ”integrerte kognitive prosesser som avgjør målrettet og meningsbærende atferd og som er av vesentlig betydning for utførelse av daglige aktiviteter”. Disse integrerte prosessene involverer blant annet evne til å formulere mål, planlegge og å organisere aktivitet og tilpasse aktivitet til å passe en bestemt oppgave eller kontekst (Cicerone et al 2000, Krogstad og Tornås 2003).

Vanlige konsekvenser ved nedsatt evne til problemløsning er problemer med mestring og organisering av daglige aktiviteter og å fungere selvstendig i dagliglivet (Levine et al 2000). Dette kan vise seg ved at man kan få vansker med å gjennomføre utdanning eller fungere i arbeidslivet, og ha problemer med å gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver som for eksempel matlaging, planlegging og utførelse av innkjøp, reise med kollektiv transport eller delta i lagidrett.

De vanligste tiltak innebærer praktisk trening av problemløsning rettet inn mot konkrete aktiviteter og situasjoner. De fleste tilnærmingsmetodene består av nedbryting av arbeidsoppgaven til deloppgaver samt strukturere rekkefølge, identifisere mulige løsninger og analysere konsekvenser ved handling før valg av løsning, igangsetting og gjennomføring av oppgaven (Krogstad og Tornås 2003, Levine et al 2000, McDonald et al 2002).


Tiltak

  • Enkle og/eller forenkling av oppgaver - Å redusere praktiske problemer som følge av nedsatt problemløsningsevne. Trene problemløsning i praktiske situasjoner.
  • Strukturert problemløsning - Gi pasienten et verktøy i forhold til problemløsning

Referanser

Cicerone KD, Dahlberg C, Kalmar K, Langenbahn DM, Malec JF, Bergquist TF, Felicetti T, Giacino JT, Preston Harley J, Harrington DE, Herzog J, Kneipp S, Laatsch L og Morse PA: Evidence-based cognitive rehabilitation: Recommendations for clinical practice. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 81: 1596-1615, 2000

Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felicetti T, Kneipp S, Ellmo W, Kalmar K, Giacino JT, Harley JP, Laatsch L, Morse PA, Catanese J: Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 86: 1681-1692, 2005

Krogstad JM og Tornås S: Reguleringsvansker etter ervervet hjerneskade. KReSS 1 utgave, 2. opplag. ISBN 82-91841-20-9, 2003

Levine B, Robertson IH, Clare L, Carter G, Hong J, Wilson BA, Duncan J og Stuss DT: Rehabilitation of executive functioning: an experimental-clinical validation of goal management training. Journal of International Neuropsychological Society 6:299-312, 2000

McDonald BC, Flashman LA og Saykin AJ: Executive dysfunction following traumatic brain injury: neural substrates and treatment strategies. NeuroRehabilitation 17: 333-344, 2002

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996