Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk
RKR
RKR
TypeRegional kompetansetjeneste
Stiftet2013
LederJan Egil Nordvik
FokusKompetansetiltak rettet mot rehabilitering
Ansatte8 stk. fordelt på 6 årsverk
EierSunnaas sykehus HF
Nettsidewww.sunnaas.no/rkr

Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble opprettet i 2013 og skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst[1], på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og private rehabiliteringssenter. RKR har kontor på Aker Helsearena og er organisert under Samhandlingsavdelingen på Sunnaas sykehus HF [2].

Kjerneoppgaver

Formidle kunnskap

Hovedoppgaven til kompetansetjenesten er å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering, til fagmiljøer og brukere. Vi vil gjøre det gjennom oppsøkende virksomhet og på den måten sørge for en stadig oppdatering innen rehabiliteringsfeltet, i tillegg vil vi ta i bruk flere kanaler som forskning viser har størst effekt på læring, både på digitale plattformer og interaktive løsninger.

Nettverk

For å stimulere til god fagutvikling, vil vi være pådriver for etablering av fagnettverk. Rehabilitering som fagområde omfatter mange pasientgrupper på flere stadier i et sykdomsforløp. Denne kompleksiteten tilsier et stort behov for faglige nettverk. Basert på en faglig vurdering av behov og anbefaling fra HSØ, har vi i første omgang valgt å etablere nettverk med fokus på rehabilitering i forbindelse med lungesykdommer, ervervet hjerneskade og kreftsykdommer. Disse blir utvidet etter hvert som nettverkene er etablert og aktive. Skal man få til varige endringer og praksis i feltet, er det viktig at kompetansetiltak blir forankret helt til topps. Vi har derfor også opprettet et ledernettverk, for at tiltakene skal forankres i organisasjonens strategier og være en prioritert aktivitet blant fagpersonalet. Mer informasjon om nettverkene finnes på RKRs nettsider[3].

Faglig utvikling

Kompetansetjenesten vil ha ansvar for å foreslå, initiere og koordinere metoder og modeller for fagutvikling med fokus på pasientens behov og utvikling gjennom hele forløpet. For å få til innovasjon som skal gi pasienten bedre rehabilitering, er det viktig med en systematisk faglig utvikling av rehabiliteringsfaget og læring mellom de medisinske fagområdene. RKR ønsker å inspirere og stimulere til en slik utvikling ved blant annet å kvalitetssikre praksisen som utøves ved de ulike foretakene og sørge for at den er kunnskapsbasert og bygger på felles faglige prosedyrer. På den måten håper vi å oppnå nødvendig lokal forankring av nye prosesser og utviklingstiltak hos de enkelte avdelinger og enheter som jobber med de ulike pasientgruppene. Vår fagutvikling vil derfor legge vekt på kunnskapsbasert praksis rundt områder som måleverktøy, kvalitetsindikatorer og funksjonsvurderinger.

Forskning

Det er viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer innen forskning og ny viten i feltet rehabilitering. Kompetansetjenesten har derfor fått i oppgave å være pådrivere for å formidle ny forskningsbasert kunnskap som et viktig grunnlag både for politiske og faglige beslutninger og for evaluering av god praksis og kvalitet på helsetjenester. Vi ønsker å formidle dette på en måte som vekker interesse både for fagmiljøer og brukere.

Opplæring- og formidlingstiltak

  • Kunnskapstranslasjon i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst
  • Utprøving av felles måleverktøy for Helse Sør-Øst
  • E-læring for rehabiliteringsfeltet
  • Nyhetsbrev om rehabilitering

Ansatte

Kontaktinformasjon

  • Epost: rkr@sunnaas.no
  • Postadresse: Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering, Sunnaas sykehus, 1450 Nesoddtangen, Norway
  • Besøksadresse: Aker helsearena (gamle Aker sykehus), Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg. Inne på sykehusområdet kan du følge skilting til Sunnaas poliklinikk.
  • Google Maps - Aker sykehus[4]
  • Kart over sykehusområdet fra Oslo universitetssykehus HF [5]


--Jan Egil Nordvik, RKR (diskusjon) 4. des. 2014 kl. 20:09 (CET)