Regional Koordinerende Enhet HSØ

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus HF [1] på oppdrag fra det regionale helseforetaket i regionen. RKE er organisert som en enhet i sykehusets samhandlingsavdeling.[2]

Sentrale oppgaver i Regional koordinerende enhet:

 • Ha oversikt over regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og ventetider.
 • Gi informasjon om private og offentlige rehabiliteringstilbud til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere (kommunehelsetjenesten, fastleger, helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner m.fl.).
 • Drifte informasjonstelefonen for rehabilitering - 800 300 61 - med helsefaglig personell og nettstedet www.helse-sorost.no/rehabilitering med oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester i regionen.
 • Vurdere alle henvisninger fra fastleger og spesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner.
 • Gjennomføre analyser av behov for og forbruk av rehabiliteringstjenester på vegne av regionalt helseforetak, sykehusområder og fagråd.
 • Bidra til utvikling av koordinerende enheter i sykehusområdene i regionen.
 • Være pådriver og initiativtaker - sammen med Helsedirektoratet og de øvrige regionale koordinerende enhetene i landet - til planlegging og gjennomføring av den årlige ReHabiliteringsuka.
 • Driver nettverk av koordinerende enheter i helseforetak i helseregion sør-øst, og arbeider i nettverk med nasjonal regionale koordinerende enheter. [3]


Informasjonstelefonen for rehabilitering - 800 300 61 - er bemannet med helsefaglig personell og er åpen mandag til fredag kl. 09 - 15.

Nettsidene til Regional koordinerende enhet har informasjon om rehabiliteringstilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og om tilbudene i sykehusene i helseregionen sør-øst, samt en "veiviser funksjon" for habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Nettstedet har også oversikt og kontaktinformasjon til koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) og til koordinerende enheter i kommuner, og gir i tillegg annen informasjon om rehabilitering for pasienter, pårørende og fagfolk, samt nyheter innen fagfeltet.

Ansatte

 • Tom Alkanger, daglig leder og sykepleier
 • Kari Mette Dukefoss Holte , rådgiver og spesialsykepleier
 • Monica Selven, rehabiliteringsrådgiver og sykepleier
 • Kari Ø Holøs, rehabiliteringsrådgiver og sykepleier
 • Grete Brun, Sekretær og hjelpepleier
 • Sissel E Groh, rehabiliteringsrådgiver og fysioterapeut
 • Else Hoft, rehabiliteringsrådgiver og sykepleier
 • Brit Øverland, rehabiliteringsrådgiver og sykepleier
 • Lars Nysether, Overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering