Åpne hovedmenyen

I Norge ytes spesialiserte rehabiliteringstjenester både ved sykehus og en rekke rehabiliteringssenter. I hovedsak er rehabiliteringsentrene private organisasjoner organisert som stiftelser eller AS.


Diagnoseområder

Disse skal levere tjenester innenfor følgende fagområder inndelt etter diagnose

Helse Sør-øst

Helse Sør-Øst[1] har driftsavtaler med 30 private rehabiliteringssenter som tilbyr spesialisert rehabilitering til helseregionens befolkning. Den økonomiske rammen på avtalene utgjør omtrent 1,2 milliarder kroner i året. Henvisninger og søknader om behandling ved disse rehabiliteringssentrene går gjennom Regional Koordinerende Enhet HSØ [2]. Informasjon om henvisningsrutiner til de private rehabiliteringssentrene er tilgjengelig på Helse Sør-Østs nettsider[3]. I 2014 ble det gjennomført en ny anskaffelsesrunde som resulterte i at følgende institusjoner har løpende avtaler med Helse Sør-Øst RHF fra 2015:

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

--Janeno (diskusjon) 4. des. 2014 kl. 09:01 (CET)