Åpne hovedmenyen

Rådgiver Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ

Fysioterapeut / Physical Therapist BS

Kontaktinformasjon

 • Postadresse: RKR,Sunnaas Sykehus HF[1], 1450 Nesoddtangen, Norway
 • Besøksadresse: Aker Helsearena, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg., Oslo, Norway
 • E-mail: stein.arne.rimehaug@sunnaas.no
 • Phone: (+47) 48 01 01 45

Areas of interest

 • Kunnskapsbasert praksis og kunnskapsimplementering
 • Samarbeidsformer, pasientforløp og organisering innen helsetjenesten
 • Tallfesting av tjenesteomfang og kvalitet inenen rehabilitering
 • Fallforebygging og balanse, betydningen av fysisk funksjonsevne og aktivitet

Curriculum vitae

Født

 • Juni 1961 (Geilo)

UTDANNING

 • Videreutdanning i Helse og Sosialadministrasjon, HiØ Fredrikstad, 2006
 • Bachelor of Science Degree, Liberal Studies/Physical Therapy. Regents College, Albany, NY. 1989 (inkluderte studier i Organisasjonspsykologi ved Cornell University. )
 • Fysioterapihøgskolen i Bergen, fullført desember 1985
 • Grunnfag i Pedagogikk, Norsk Lærerakademi, Bergen 1982
 • Grunnfag i Psykologi, Universitetet i Bergen 1981

Kortere kurs:

 • Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens, BI Østfold høsten 2006
 • LØFT-kurs, Fredrikstad Kommune våren 2006
 • Diverse kliniske kurs innen fysioterapi

YRKESHISTORIE

 • Mars 2014- Rådgiver, RKR, Regional kompetansetjeneste Rehabilitering, Sunnaas Sykehus
 • September 2010- Mars 2014 Sykehuset Østfold Avdelingssjef fysioterapi
 • April 2005- September 2010 Fredrikstad Kommune Virksomhetsleder Forebyggende og Kurative Helsetjenester. Ansvar for fastlegeavtaler, legevakt, rehabilitering m.m. i kommunehelsetjenesten
 • Juni 2005- Mars 2006 Fredrikstad Kommune Avdelingsleder fysioterapi. Personalansvar samt avtaler med 50 privatpraktiserende.
 • Januar 2003 – Mai 2005 Visiting Nurses Association of CNY, Syracuse, NY, Rehab Manager: Leder for 28 fysio-, ergoterapeuter og logoped i hjemmetjenesten.
 • Sept 1989 - Desember 2002: Senior Physical Therapist, St Camillus health & rehab (kronisk og akutt ryggklinikk basert på McKenzie metoden) og senere Van Beveren PT (privat institutt) i Syracuse, New York.
 • April 1988 - Sept 1989: Twin Tiers rehab center, Elmira, NY. (tverrsnitts og hodeskader, slagrehab)
 • Januar 1987 - Mars 1988 Odda Kommune Ledende kommunefysioterapeut. Ansvar for fysioterapeuter, turnuskandidat, legesenter, skole- og hjemmerehabilitering, og to driftstilskudd.
 • 1986: Turnusfysioterapeut på Nevrologisk avd, Haukeland Sykehus, og Sykehuset i Odda

PROSJEKTER/VERV/UTMERKELSER:

 • Årets fysioterapeut, NFF Østfold 2013
 • Prosjektleder områdeplan rehabilitering for Østfold 2013
 • Styringsgruppeleder Frisk Pust – KOLS (prosjekt på Extramidler)
 • Styreleder Overgrepsmottaket i Østfold . 2008-
 • Prosjektleder ’Samhandling i rehabiliteringsprosessen’, praksisfeltprosjekt med Moss og Fredrikstad Kommune og Høyskolen i Østfold. 2009-
 • Medlem i Referansegruppe for [Nasjonal Kompetansetjeneste LMS i Helsetjenesten http://www.mestring.no]
 • tidl medlem av Fagråd Rehabilitering i Helse Sørøst
 • tidl. medlem i Råd for pasientopplæring Sykehuset Østfold

ANNET:

 • Frilans musiker/komponist, småbarnspappa.

Faglige presentasjoner:

Musikklinker: