Åpne hovedmenyen

Styringsdokumenter før 2012

Styringsdokumenter for rehabilitering (og habilitering) i Norge før samhandlingsreformen.

Ansvar og meistring. Stortingsmelding nr 21 1999.

Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (regjeringen.no/hod)

  • Sammendrag av åpen høringsrunde til Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 [1]link til pdf