Tiltak i kognitiv rehabilitering

Fra wikirehab
Gå til: navigasjon, søk

Kognisjon blir av Cicerone et al. (2000) definert som: ”the process of knowing”. Gammeltoft (2005) beskriver kognisjon som vår evne til å oppfatte, forstå og vite, og er således en psykisk prosess som omfatter iakttagelse, oppfattelse, læring og tenkning. Cicerone et al. (2000) definerer kognitiv rehabilitering som et systematisk, funksjonelt orientert tilbud av terapeutiske aktiviteter, som er basert på kartlegging og forståelse av hjernens funksjon og de skader pasienten har.

Kognitiv rehabilitering kan innebære å:

  • styrke, forsterke eller gjenopprette tidligere lærte atferdsmønstre
  • opprette nye kognitive aktivitetsmønstre gjennom kompenserende kognitive mekanismer
  • opprette nye aktivitetsmønstre gjennom eksterne kompensatoriske mekanismer
  • hjelpe personer til å tilpasse seg sine kognitive utfall, for å legge til rette for mestring, deltakelse og livskvalitet

Tiltakene som er beskrevet her ble først samlet i en Metodebok for tiltak i kognitiv rehabilitering, utarbeidet ved Spesialsykehuset for Rehabilitering i Stavern i 2006. Den grundige oversikten fra Stavern vil bli løpende oppdatert fra Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ etterhvert som ny forskning kommer til, og vi oppfordrer brukerne av WikiRehab til også å bidra med beskrivelser av tiltak de benytter i sin kliniske praksis.


Kognitive funksjonsområder

Klikk på lenkene under for å få en beskrivelse av funksjonsområdet og tilhørende rehabiliteringstiltak

Referanser

Cicerone KD, Dahlberg C, Kalmar K, Langenbahn DM, Malec JF, Bergquist TF, Felicetti T, Giacino JT, Preston Harley J, Harrington DE, Herzog J, Kneipp S, Laatsch L og Morse PA: Evidence-based cognitive rehabilitation: Recommendations for clinical practice. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 81: 1596-1615, 2000

Gammeltoft BC: Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. En sansemæssig – kropslig tilgang. ISBN 87-983-868-3-2 Mars 2005