Åpne hovedmenyen

For hvem: Pasienter med ideasjonell apraksi som har problemer med å forholde seg til rom og flerdimensjonalitet, kalles også konstruksjonsapraksi

Hensikt: Bedre evne til å lage strukturer/geometriske figurer; Gi sanseinformasjon om struktur og konstruksjon for bedre integrasjon av tilgjengelig informasjon

ICF-nivå: Kroppsfunksjon og aktivitetsnivå

Involverte faggrupper: Alle

Utstyr: Penn og papir, treklosser, lego, trepinner og lignende


Beskrivelse av tiltaket

  • Bruk todimensjonale og tredimensjonale skrivebordsoppgaver
  • Bruk byggeklosser for å konstruere tredimensjonale strukturer (imitere, lage selv), eller aktiviteter som å bygge modeller (på aktivitetsavdelingen)
  • La pasienten få kjenne, løfte, flytte, klemme, berøre tredimensjonale objekter som han skal bruke til å lage en modell (integrering av taktil og kinestetisk input som kan bidra til å lage en indre modell)

Tilleggsinformasjon

Kombinasjon av ulike tiltak mulig; for eksempel guiding/fasilitering underveis i oppgaven

Referanser/evidens

Zoltan B: Vision, perception and cognition. A manual for the evaluation and treatment of the neurologically impaired adult. ISBN 1-55642-265-2. 3. utgave, 1996

  • Beskriver tiltaket, gir ingen referanser til evidens for effekt av tiltaket.