For hvem: Alle

Hensikt: Kunne konsentrere seg om en oppgave av gangen, trening på detaljer og sette de sammen til en helhet; Kunne følge et treningsprogram

ICF-nivå: Kroppsfunksjon

Involverte faggrupper: Idrettspedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, assistent

Utstyr: Avhengig av situasjon og hva som er tilgjengelig


Beskrivelse av tiltaket

  • Pasienten kan få ansvar for å telle antall repetisjoner og å holde styr på repetisjoner, runder og rekkefølge på øvelser
  • Husker pasienten øvelsene og utførelse av disse fra gang til gang?
  • Klarer pasienten å gjennomføre et treningsprogram på egen hånd?

Referanser/evidens

I hovedsak et erfaringsbasert tiltak.