Åpne hovedmenyen

Videokonferanse - ulike systemer for helsevesenet i Norge

Videokonsultasjon i pandemi-tider:

Det er mulig for pasient og/eller helsepersonell hjemmefra å koble seg på med kamera og mikrofon på PC for en konsultasjon uten fysisk kontakt.

18. Mars 2020: Vurdering og hjelpedokumenter for bruk av Microsoft Teams til videokonsultasjon. https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Ressurs for psykologer: https://digpsyk.no/

Ressursside for St. Olav / Helse midt: https://stolav.no/behandlinger/videokonsultasjon

Ressursside for Helse Bergen: https://helse-bergen.no/praktisk-informasjon/videokonsultasjonar

Ressursside for Helse Stavanger: https://helse-stavanger.no/behandlinger/videokonsultasjon

OBS ! dette er en WIKI - den som måtte ønske å korrigere noe kan gjøre det. Eller ta kontakt med rkr@sunnaas.no

Norsk Helsenett

3 alternativ for å komme på: Fysiske videostudio i møterom/auditorium, programvaren Cisco Meeting Server (Tidligere Acano eller Jabber) installert på PC, eller join.nhn.no i nettleser (helst Google Chrome/Edge Chromium/Safari)

Blir brukt til eHelse og telemedisin med pasienter, siden det kan gå sikret over Norsk Helsenett (NHN-video desktop). Man kan få opprettet virtuelle møterom i Norsk Helsenett, og dermed koble på samme møter som i fysiske videostudio på helsenettet. Kan invitere privatpersoner/ kommuneansatte/ pasienter / fastleger som ikke har NHN Norsk Helsenett via http://join.nhn.no (må legge inn sekssifret møterom). Kan dermed koble seg på alle videokonferanse-studioer rundt om på sykehus og NAV kontor. Deltakere kan også ringe inn med vanlig telefon for å bli med på en konferanse, ring Norsk Helsenetts nummer for dette, pluss møtekoden. (Anbefalt dersom det er hakkete / dårlig lyd på PC).

Komme i gang: Må opprette en NHN videotjeneste brukerkonto hos arbeidsgiver som er tilknyttet Norsk Helsenett (via tilgangsskjema)og installere Cisco på PC, nettbrett eller mobil.

Eksempler på Telemedisinsk bruk av videoløsning i rehabilitering: Fjernlogopedi og Oppfølging av hjemmeboende ryggmargsskadde med sår fra Sunnaas Sykehus HF. Skjermkontakt med KOLS pasienter hjemme, Kristiansand Kommune/ SSHF. Oppfølging av KOLS pasienter i Stavanger. Telerehabiliteringsprosjekter gjennomført av UNN/eHelse kompetansesenteret i Tromsø.

Det er best å laste ned Cisco fra nhn.no, (eller i sykehus via tilgangsskjema) for å få rett oppsett.

Norsk Helsenett praktiske instruksjoner: [1]

Lync/Skype for business

Skype for Business. Skal i norske sykehus og enkelte kommuner kunne bestilles (tilgangsskjema) som en del av MS Office pakken dersom du er ansatt. Kan koble seg mot alle andre sykehusansatte i helseregionen (på samme IKT plattform) forutsatt at de har Lync/Skype-f-b. installert.

Chat, skjermdeling, dokumentdeling, tegnebrett og andre funksjoner. Man kan se når kontaktpersoner er pålogget og ledig (knyttet mot møtekalender i Outlook). Lync/Skype for businesss er godkjent i Helse midt for pasientbehandling, men ikke i Helse sørøst. Vurdert av PVO i OUS og dermed resten av regionen som ikke tilstrekkelig sikret for pasientopplysninger/pasientkontakt (per januar 2020).

Dersom det er behov for å koble seg på sykehus i andre regioner / på andre IKT-plattformer, eller virtuelle møterom: ta kontakt med brukerstøtte/bruk tilgangsskjema og be om at du får "Lync Federation" (ikke bare Basic eller Enterprise) på din tilgang. Det åpner opp kommunikasjonen. Kan da også koble mot VK-studio og "virtuelle møterom" i Norsk Helsenett. Må da skrive inn full adresse til videorommet inn i søkefeltet for mottaker i Skype for business. XXXXXX@vm.nhn.no Se etter retningslinjer for bruk av Skype for business fra Ehelsedirektoratet https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Videostudio

Finnes i alle sykehus og på større NAV-kontor i kommunene, samt enkelte private rehabiliteringsinstitusjoner gjennom Norsk Helsenett. Dette er stasjonært utstyr som koster en del i innkjøp, og tar mer plass. Men super kvalitet, stor skjerm, kan ved riktig bruk føles nesten som å være i samme rom. Kan dele dokumenter og skjermbilder ved å koble bærbarmaskin til utstyret. Gammelt utstyr enkelte steder over ISDN-linje (telefonlinje), men nå vanlig med digitalt, kryptert signal over Norsk Helsenett, slik at personvern er sikret. Kan bruke direkte oppringning (sekssifret norsk helsenett-nummer, eller xxxxxx@vm.nhn.no adresse). Kan også opprette virtuelle møterom, så flere parter kan ringe opp samme nummer og kobles sammen til flerpartssamtale.

Ved innkjøp: pass på at utstyr er godkjent brukt i NHN (Norsk Helsenett).

"Video presence" er et nytt begrep som innebærer så store skjermer og så høy kvalitet at det oppleves som de andre sitter i samme møterom.

Tips for videomøter uansett utstyr:

Nærhetsfølelsen for motparten blir bedre når øynene dine ser mot kameraet, og ikke skjermen. Det hjelper faktisk å sitte langt unna, hvis du kan zoome inn på ansiktet, for da er det mindre forskjell i vinkelen på om du ser i retning av kamera eller skjerm (bedre øyekontakt). Sett mikrofonen nærme rett foran deg, så blir lyden for motparten mye bedre (unngår romklang, spesielt i store rom med harde vegger). Mute mikrofon når du ikke skal snakke på en stund, eller hvis det er mye støy rundt deg. Unngå å rasle med papirer, stoler, kopper osv nær mikrofonen.

Dersom det kommer ekko eller hyling er det som regel fordi du (eller noen andre) har to enheter i samme rom påkoblet, så lyden fra den ene lekker over i den andre, med forsinkelse. Dersom du bruker både telefon (for bedre lyd) og PC for å se andre deltakere, så mute mikrofonen på PC og skru lyden (høyttaleren) helt ned på PC.

Sjekk Innstillinger (tannhjul-symbol eller tre prikker) før du kobler opp, så skal det være mulig å endre på Bandwidth. Skru båndbredden opp for å få bedre lyd/bilde, skru den ned bare dersom du er på mobildata (for å spare).

Bruk helst kablet internett. Må du bruke wi-fi, så sjekk signalstyrken og plasser PC der det er best.

Personvern

Det er strenge krav, men en utfordring er instanser som velger å fortolke strengere enn hva som faktisk er regelverket. Datatilsynet uttaler at i pandemi-unntakstilstand kan enkelte krav fires på.https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/ Pasient som helsepersonell kjenner fra før behøver ikke legitimere seg. Er pasient og behandler ny for hverandre skal begge parter legitimere seg, og helst ved bank-ID pålogging.

Samtykke

Det er et krav om samtykke for å invitere pasient inn i videokonsultasjon. Dersom flere pasienter skal kobles sammen i gruppe, må alle uttrykkelig samtykke også for det. Uten det er det ikke lov å ha kontakt med flere pasienter samtidig.

Databehandleravtale

Siden GDPR ble innført januar 2020, er det et krav at videotjenesteleverandøren har inngått Databehandleravtale. Dersom du bruker arbeidsgiverens Norsk Helsenett-tilkobling er det allerede ivaretatt av Norsk Helsenett. For andre løsninger må det finnes en lignende avtale mellom virksomheten og firmaet. https://www.nhn.no/media/1774/databehandleravtale-med-bilag-v-1-1.pdf

Identifisering

I blant annet "stønadsforskriften" for privatpraktiserende fysioterapeuter står det at nivå 4 (tilsvarende bankID) pålogging er påkrevd. Det er en strengere forenkling av faktisk regelverk. Det gjelder bare når pasient og behandler IKKE kjenner hverandres ansikt fra før av. Har man allerede en pasient-helsepersonell-relasjon kan oppfølging flyttes over på videokonferanseløsninger som ikke har slik sikker pålogging. Er andre ukjente med på lyd eller bilde på allerede igangsatt videokonsultasjon, enten fra behandler eller pasientsiden, må de legitimere seg gjensidig slik de ville gjort ansikt til ansikt (f eks presentere seg og vise ansatt-ID). Viktig å gjøre risikoanalyse og etablere rutiner som sikrer at brukere kan vite at det er genuint helsepersonell de er i kontakt med og ikke svindlere. Se faktark fra Direktoratet for eHelse for detaljer https://ehelse.no/normen/faktaark/faktaark-54-videokonsultasjon

Løsninger utenom Norsk Helsenett

Cisco / join.nhn.no er den offisielt anbefalte løsningen Men enkelte bruker andre løsninger til tverrfaglige møter, og til dels pasientoppfølging. Det er viktig å skille mellom møter som ikke omhandler helseopplysninger om individer, der sikkerhetskravene ikke er så strenge, kontra møter med eller om pasienter/brukere.

Til videokonsultasjon med pasient:

Confrere

Valgt som system for videokonsultasjon og fjernoppfølging av mange leger som alternativ til Norsk Helsenett. Privat firma.

Til administrative og faglige møter helt uten pasientopplysninger:

Gotomeeting.com

Krever at møtestarter har lisens. Andre deltakere kan klikke seg inn på link uten å installere noe eller ha lisens. Bruk PC/mac med kamera og headset helst. Er det dårlig lyd/ dårlig linje, velg bort PC lyd ved pålogging og ring inn på telefon, bruk video kun til bilde/skjermdeling. [2]


Facetime

Fungerer greit forutsatt at alle deltakere har iPhone/iPad. Ikke godkjente sikkerhetskrav for pasientbehandling.

Checkware

Privat firma. Har ulike systemer for innhenting og lagring av pasientopplysninger, stor base med tilgjengelige PROM skjema og andre måleverktøy for helsepersonell, og dessuten mulighet for å ha video og annen fjernoppfølging med brukere. Har rammeavtale og andre avtaler med enkelte helseforetak og -regioner. Utsatt for sterk motstand fra enkelte andre instanser som har fortolket diverse sikkerhetskrav så strengt som overhodet mulig.


Skype eller Skype for business (Lync)

Vanlig til privat bruk. Ikke OK til pasientbehandling eller samtale om andres helseopplysninger! Fordel at også vanlige telefonnumre kan ringes opp og være med i samtalen. Må opprette konto. Kan ikke koble mot videostudio eller andre systemer. Inkluderer chat og mulighet for å sende dokumentvedlegg, nå også dele skjermbilder. Det er mulig å koble på flere deltakere på hver sin PC (men dette virker ikke alltid på iPad versjonen). Skype er ikke tilstrekkelig sikret for pasientopplysninger. OBS ikke det samme som Skype for business - som mange i helsevesenet feilaktig kaller bare "Skype". www.skype.com