Åpne hovedmenyen

Videokonferanse - ulike systemer for helsevesenet i Norge

Acano

OBS! Cisco Jabber som ble brukt tidligere er nå faset ut av Norsk Helsenett og erstattet av Acano. (Nå er Acano kjøpt opp av Cisco, så nå heter det ikke Acano men Cisco Meeting Server)

Acano:

Blir brukt til eHelse og telemedisin med pasienter, siden det kan gå sikret over Norsk Helsenett (NHN-video desktop).

Kan sende epost-link for å delta på møte til hvem som helst, også privatpersoner/ kommuneansatte/ pasienter / fastleger som ikke har NHN Norsk Helsenett eller Acano/Cisco. Må eventuelt installere en liten app første gang. En annen stor fordel: man kan også med Acano koble seg på alle videokonferanse-studioer rundt om på sykehus og NAV kontor. Deltakere kan også ringe inn med vanlig telefon for å bli med på en Acanokonferanse, ring Norsk Helsenetts nummer for dette 77602100, pluss møtekoden. Komme i gang: Må opprette en NHN videotjeneste brukerkonto hos arbeidsgiver som er tilknyttet Norsk Helsenett (via tilgangsskjema)og installere Acano eller Cisco på PC, nettbrett eller mobil.

Eksempler på Telemedisinsk bruk av Acano eller lignende: Oppfølging av ryggmargsskadde med sår hjemme fra Sunnaas Sykehus HF. Skjermkontakt med KOLS pasienter hjemme, Kristiansand Kommune/ SSHF. Oppfølging av KOLS pasienter i Stavanger. Telerehabiliteringsprosjekter gjennomført av UNN/eHelse kompetansesenteret i Tromsø.

Det er best å laste ned Acano fra nhn.no, for å få rett oppsett.

Norsk Helsenett praktiske instruksjoner: [1]

Lync

Også kjent som Skype for Business. Skal i norske sykehus kunne bestilles (tilgangsskjema) som en del av MS Office pakken dersom du er sykehusansatt. Kan koble seg mot alle andre ansatte i helseregionen som har Lync installert. Skal være mulig å koble mot VK-studio i "virtuelle rom" i Norsk Helsenett. Må da skrive inn full adresse til videorommet inn i søkefeltet for mottaker i Lync. Chat, skjermdeling, dokumentdeling, tegnebrett og andre funksjoner. Man kan se når kontaktpersoner er pålogget og ledig (knyttet mot møtekalender i Outlook). Lync er ikke tilstrekkelig sikret for pasientopplysninger (?).

Dersom det er behov for å koble seg på sykehus i andre regioner / på andre IKT-plattformer, eller virtuelle møterom: ta kontakt med brukerstøtte og be om at du får "FEDERERING" på din tilgang. Det åpner opp kommunikasjonen.

Videostudio

Finnes i alle sykehus og på større NAV-kontor i kommunene, samt enkelte private rehabiliteringsinstitusjoner. Stasjonært utstyr som koster en del i innkjøp, og tar mer plass. Men super kvalitet, stor skjerm, kan ved riktig bruk føles nesten som å være i samme rom. Kan dele dokumenter og skjermbilder ved å koble bærbarmaskin til utstyret. Gammelt utstyr enkelte steder over ISDN-linje (telefonlinje), men nå vanlig med digitalt, kryptert signal over Norsk Helsenett, slik at personvern er sikret. Kan bruke direkte oppringning (sekssifret norsk helsenett-nummer, eller xxxxx@xxxxx.nhn.no adresse). Kan også opprette virtuelle møterom, så flere parter kan ringe opp samme nummer og kobles sammen til flerpartssamtale.

Ved innkjøp: pass på at utstyr er godkjent brukt i NHN (Norsk Helsenett).

"Video presence" er et nytt begrep som innebærer så store skjermer og så høy kvalitet at det oppleves som de andre sitter i samme møterom.

Tips for videomøter uansett utstyr:

Nærhetsfølelsen for motparten blir bedre når øynene dine ser mot kameraet, og ikke skjermen. Det hjelper faktisk å sitte langt unna, hvis du kan zoome inn på ansiktet, for da er det mindre forskjell på om du ser i retning av kamera eller skjerm. Sett mikrofonen rett foran deg, så blir lyden for motparten mye bedre (unngå romlete romklang). Mute mikrofon når du ikke skal snakke på en stund, eller hvis det er mye støy rundt deg. Unngå å rasle med papirer, stoler, kopper osv nær mikrofonen.

Private løsninger

Acano fungerer etter hvert så bra at det ikke lenger er behov for alternativer. Men enkelte bruker andre løsninger til møter.

Gotomeeting.com

Krever at møtestarter har lisens. Andre deltakere kan klikke seg inn på link uten å installere noe eller ha lisens. Bruk PC/mac med kamera og headset helst. Er det dårlig lyd/ dårlig linje, velg bort PC lyd ved pålogging og ring inn på telefon, bruk video kun til bilde/skjermdeling. [2]

appear.in

Ekstremt enkel å bruke gratis videokonferanse over vanlig internett, på bærbar PC, eller nettbrett/mobil med gratis app. Ikke nødvendig å opprette konto eller profil, bare send en enkel link på mail/SMS. Inviter inn hvem som helst med internett og kamera på sin PC. Inntil 8 deltakere. Enkel chat finnes. Skjermdeling er også mulig med Add-On. Kan være sperret av Sykehuspartner, så det fungerer best på helt privat utstyr/ utenfor sykehus. Fungerer heller ikke på IE og eldre nettlesere. Ikke egnet for å dele personopplysninger/pasientbilder. Ingen dokumentdeling. Kan ikke koble opp mot andre systemer (Jabber, Skype, videostudio). https://appear.in/

Skype

Vanlig til privat bruk. Fordel at også vanlige telefonnumre kan ringes opp og være med i samtalen. Må opprette konto. Kan ikke koble mot videostudio eller andre systemer. Inkluderer chat og mulighet for å sende dokumentvedlegg, nå også dele skjermbilder. Det er mulig å koble på flere deltakere på hver sin PC (men dette virker ikke alltid på iPad versjonen). Skype er ikke tilstrekkelig sikret for pasientopplysninger. www.skype.com

Facetime

Fungerer greit forutsatt at alle deltakere har iPhone/iPad.