Åpne hovedmenyen

Synsproblemer kan finnes hos opptil 40% av pasienter etter hjerneslag og opptil 50% av pasienter med traumatisk hjerneskade (Kerty, 2005). Kapoor et al (2004) fant at 40-85% av pasienter med ervervet hjerneskade har occulomotoriske utfall eller problemer, avhengig av hvilken litteratur man leser. Kerty (2005) hevder at visuell sensorisk og øyemotilitets-forbedrende nevrorehabilitering er et forsømt område hos pasienter med hjerneslag i dag. Persepsjonsforstyrrelser er også vanlig etter hjerneskade i form av for eksempel:

 • Neglekt
 • Objektagnosi (vansker med å gjenkjenne objekter)
 • Prosopagnosi (vansker med å gjenkjenne ansikter)
 • Fargeagnosi (vansker med å gjenkjenne farger)
 • Visuospatiale symptomer – forstyrret rom- og retningsoppfattelse

Ubalanse i samordningen av øynenes bevegelser viser seg som:

 • strabisme (skjeling),
 • nystagmus (ufrivillige raske øyebevegelser horisontalt, vertikalt eller rotatorisk),
 • konvergens eller akkomodasjonsvansker (fokusering, ulike avstander).

Vanlige symptomer på konvergensinsuffisiens (nedsatt evne til å samle øyeaksene mot et nærpunkt) er: dobbeltsyn, oscillopsi, uklart syn på kort avstand, lysskyhet og hodepine. (Kerty 2005) Andre synsproblemer etter ervervet hjerneskade kan være:

 • synsskarphet
 • kontrastsensitivitet
 • adapsjon
 • stereopsi og dybdepersepsjon
 • dysfunksjon i øyebevegelser
 • synsfeltutfall (Kerkhoff 2000)

Kerkhoff (2000) nevner tre tilnærmingsmetoder for nevrovisuell rehabilitering: Restitusjon ved direkte trening av den nedsatte funksjonen. Kompensering ved bruk av spart funksjon. Og tilslutt substituering ved bruk av optisk eller prostetisk utstyr, samt remodellering av miljø og omgivelser.

Tiltak

Referanser

Kapoor N, Ciuffreda KJ og Han Y: Oculomotor rehabilitation in acquired brain injury: a case series. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 85: 1667.1678, 2004

Kerkhoff G: Neurovisual rehabilitation: recent developments and future directions. Journal of Neurosurgery and Psychiatry 68: 691-706, 2000

Kerkhoff G: Visual scanning and reading difficulties in patients wit postchiasmatic visual field defects. Foredragsnotater.

Kerty E: Synsrehabilitering etter hjerneskade. Tidsskrift for Norske Lægeforening 125: 146, 2005